ഞായറാഴ്‌ച, ജനുവരി 31, 2010

ചെറിയ വരകള്‍ (നേട്ടങ്ങള്‍)

Buzz It

-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
ആറ് വറ്റിച്ചവന്‍ ഞാന്‍,
കാട് കരയാക്കിയവന്‍ ഞാന്‍,
നാട് നന്നാക്കി നന്നാക്കി നന്നായ എനിക്ക്...
ഇനിയും മക്കളേ..... നന്നാക്കാന്‍ എത്രയോബാക്കി.
തുടച്ചു നീക്കലുകള്‍ തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
-----------------------------------------------------------------------------------------

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 28, 2010

ചെറിയ വരകള് ‍(മദ്യം വേണ്ടാതുള്ള നരന്മാര്‍...)

Buzz It
-------------------------------
മദ്യമില്ലാതെ നമുക്കെന്ത് ആഘോഷം.?
ഓണത്തിനു 126 കോടി. ക്രിസ്തുമസ്സിനു് 44 കോടി.
പുതുവര്‍ഷത്തെ സ്വാഗതമറിയിക്കാന്‍‍ ഡിസംബര്‍ 30/31 നു് 52 കോടി.
മലയാളി ഒരു ദിവസം കുടിക്കുന്നത്. 10 കോടി മദ്യം.
ഇന്ന് കുഞ്ച്ചന്‍ നമ്പ്യാരിങ്ങനെ പാടുമായിരിക്കാം.....
മദ്യം വേണ്ടാതുള്ള നരന്മാര്‍,
കുറയും നമ്മുടെ കേരള നാട്ടില്‍.!!!

കുടിയേഴ്സ് ഓണ്‍ കണ്ട്രി ആയി മാറുന്ന കൊച്ചു കേരളം.
ഹാഹാ...
അപ്പോള്‍ വൈകിട്ടെന്താ പരിപാടി.?
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍---------------------------

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 21, 2010

ചെറിയ വരകള്‍ (ഒരു തരം...രണ്ട് തരം.)

Buzz It

---------------------------------------------------------
Explosive West Indian all rounder Kieron Pollard sold for Rs.3.42crores.
------Times f India.-----
----------------------------------------------------------------------

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 18, 2010

ചെറിയ വരകള് ‍(ജോതി ബാസു)

Buzz It

_________________________________________________


ജ്യോതി ബാസ്സു.- THE MAN WHO COULD HAVE BEEN PM

-------------------------------------------------------------------