ഞായറാഴ്‌ച, ജൂൺ 27, 2010

ഗൂഗിള്‍ ബിമാനം

Buzz It
രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ മാത്രം.
ബസ്സ്.ബസ്സ്.
ബിമാനവും പിന്നെ റോക്കറ്റും.
നഖചിത്രമെഴുതും കാലവും........
-------------------------------
THIS WORLD IS BUT A CANVAS TO OUR IMAGINATION.(THOREAU)

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 14, 2010

ചെറിയ വര (കൂതറ)

Buzz It

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍-------------------------------------------------------------
കൂതറ എന്ന വാക്ക്, ഏഷ്യാനെറ്റില്‍ വരുന്ന കോമഡി സ്റ്റാര്‍ എന്ന പരിപാടിയില്‍ നിന്നും ബാന്‍ ചെയ്തു.

13/06/2010 നു്, ഷോയില്‍ തന്നെ ജഗദീഷാണു് നിരോധനം നടപ്പാക്കിയത്. ഇനി അതില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍, കൂ... എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പോലും മൈനസ് മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കും.
കൂതറ എന്ന വാക്ക് മലയാള നിഘണ്ടുവില്‍ ഇല്ലെന്ന് ജഗദീഷ്.

അയ്യേ....കാക്ക തൂറി.!
-------------------