ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 10, 2008

ചെറിയ വരകള്‍ ചെറിയ വരികള്‍(അംഗീകാരം)

Buzz It
അംഗീകാരം(ഇവിടെ ഒന്നു ഞെക്കു)

അഗ്രിഗേറ്ററിനെന്തു പറ്റുന്നു. പാതാള കരണ്ടിയിലും 24 മണിക്കൂറിനു ശേഷവും കണ്ടില്ല. മുകളിലെ ലിങ്കിലൊന്നു ഞെക്കൂ. :)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: