തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 25, 2008

വലിയലോകവും ചെറിയ വരകളും(പരീക്ഷകള്‍)‍

Buzz It
അഗ്രഗേറ്ററുകളില്‍‍ കാണാത്തതിനാല്‍ വലിയലോകവും ചെറിയ വരകളും(പരീക്ഷകള്‍)‍ എന്ന പോസ്റ്റിന്‍റെ ലിങ്ക് ഒന്നു കൂടി പബ്ലിഷു ചെയ്യുന്നു. ഈ ലിങ്കിലൂടെ അവിടെ എത്താം.
(ഇവിടെ)പരീക്ഷകള്‍‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: