ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 08, 2008

വലിയലോകവും ചെറിയ വരകളും (മുതലാളിയാരിഷ്ടം)‍

Buzz It
അഗ്രഗേറ്ററുകളില്‍‍ വരാഞ്ഞതിനാല്‍ വലിയലോകവും ചെറിയ വരകളും (മുതലാളിയാരിഷ്ടം)‍ എന്ന പോസ്റ്റിന്‍റെ ലിങ്ക് ഒന്നു കൂടി പബ്ലിഷു ചെയ്യുന്നു. ഈ ലിങ്കിലൂടെ അവിടെ എത്താം.
(ഇവിടെ)മുതലാളിയാരിഷ്ടം‍‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: