ഞായറാഴ്‌ച, ജൂലൈ 15, 2007

വലിയ ലോകവും ചെറിയ വരകളും.ബുദ്ധിജീവി.2

Buzz It1 അഭിപ്രായം:

വേണു venu പറഞ്ഞു...

സഹൃദയ സമക്ഷം രണ്ടു ചിത്രങ്ങള്‍‍ സമര്‍പ്പിക്കട്ടെ.:)